Поръчки и доставки

 

Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за Обслужване и ползване на системата за електронна търговия на Валенсия 96 ООД.

 

Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в интернет магазина.

2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за Обслужване и ползване на интернет магазина. 

3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от  Валенсия 96 ООД , както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

Валенсия 96 ООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

 

Процедура за пазаруване

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от  интернет магазина автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през интернет магазина представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на  Валенсия 96 ООД  получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.

2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърждавам".

Чрез натискане на бутона "Потвърждавам" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия за Обслужване .

3. След получаване на валидна поръчка представител на  Валенсия 96 ООД  може да се свърже с Клиента по телефона за да го уведоми за:

а) наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)

б) цената за доставка на стоката

в) срок за доставка на стоката

4. В телефонния разговор (или  e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената на стоката, цената на доставката и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане.

 

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.

Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.

Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се заплаща от клиента, като стойността й се изчислява спрямо таксите за куриерски услуги на Спиди, Еконт или друг куриер:

Такси на Еконт

Такси на Спийди

Такси на Лео Експрес

 

Валенсия 96 ООД  не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

 

Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис) в съответствие с посочените Тарифи за доставка и настоящите Общи условия за Обслужване  .

 

Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 2-3 работни дни. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество) срокът е по-дълъг.

Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер. В тази връзка, поръчки изпратени след 15.00 часа е вероятно да НЕ бъдат получени на следващия ден.

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

 

Гаранция

Валенсия 96 ООД  гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.

Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката.

 

Права и задължения

Валенсия 96 ООД  се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.

Валенсия 96 ООД се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.

Валенсия 96 ООД  НЕ носи отговорност за невярна информация, подадена от производителя.

Валенсия 96 ООД  НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Валенсия 96 ООД не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на  Валенсия 96 ООД .

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 24 часа след получаването  на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил  стоката и незабавно трябва да уведоми представител на  Валенсия 96 ООД .

Клиентът има право да иска връщането на стоката ако е налице несъответствие с поръчания размер. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената. 

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката. 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. Възстановяване на заплатената сума;

2. Замяна на стоката с нова;

3. Отбив от цената;

4. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване на рекламация, представител на  Валенсия 96 ООД   може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва  да бъде предварително уведомен представител на Валенсия 96 ООД . 

Клиентът се задължава да посочи валидни телефон  и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях. 

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за Обслужване и ползване интернет магазина на Валенсия 96 ООД

 

Защита на личните данни

Валенсия 96 ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия за Обслужване . Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Валенсия 96 ООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Валенсия 96 ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

Обработка на клиентска поръчка

Статистически цели, за подобряване работата на магазина

Администриране и обслужване съдържанието на магазина

 

Снимки, илюстрации и описание на артикул

Публикуваните в този уеб-сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез официалния сайт на производителя.

 

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между  Валенсия 96 ООД   и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.