Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт и направите поръчка. Всички задължителни полета за данни са посочени като такива и трябва да бъдат попълнени, а останалите са отбелязани като доброволни и не са незадължителни за попълване при поръчка.
Когато поръчвате или се регистрирате на нашия сайт, може да Ви бъде поискано да въведете следните данни: име, фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер.

Всяка информация, която събираме от Вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

  • Да подобрим Вашия опит при работа със сайта ни

  • Да подобрим нашия уебсайт

  • Да подобрим обслужването на клиентите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите високи изисквания за обслужване на клиенти и поддръжка)

  • Изпращане на периодични е-мейли (Е-мейл адресът, който предоставяте за обработка на поръчките, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини, отнасящи се до поръчката или запитването Ви, ако сте дали съгласие затова)

Ние не продаваме, не търгуваме или по какъвто и да е друг начин прехвърляме на външни лица Вашата лична информация.

Може да се наложи да предоставим Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона, на правилата на сайта ни или за защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица. Информацията за посетителите, която не може да бъде идентифицирана като лична не се предоставя на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, от НС 1 ООД се вземат всички възможни технически и организационни мерки признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни, които можем да съхраняваме, да оперираме или обработваме за нашите клиенти.

- Сървърите, на които съхраняваме Вашата лична информация, се намират в дата центровете с високи стандарти за сигурност, които включват физическо идентифициране на достъп чрез лична карта, 24/7/365 персонал на място и видео контрол.

- Сървърите, които използваме за съхраняване на лична информация, изискват определен тип удостоверяване и са въведени мерки за сигурност, за да се избегне неразрешен достъп на трети страни.

- Всички служители на Валенсия 96 ООД, които имат достъп до Вашата лична информация са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.

- Валенсия 96 ООД се ангажира със защитата на личните Ви данни и информация, но не може да подсигури или гарантира, че Вашата информация не може да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена чрез нарушение на някоя от нашите стандартни за индустрията физически, технически или управленски гаранции. Когато въведете поверителна информация (например потребителско име и парола) във формуляра за поръчка или в клиентска част, тази информация се криптира чрез използването на SSL сертификат за сигурност (secure socket layer technology). Не съществува обаче метод за предаване на информация по Интернет или електронен път, както и метод за електронно съхранение на данни, който да е 100% сигурен. Следователно не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност. Ако имате въпроси относно сигурността на Вашата лична информация, моля свържете се с нас.

- Ние обработваме клиентски данни само в съответствие с указанията, предоставени от съответния клиент или потребител.

- Уважаваме Вашите лични данни и Ви предоставяме достъп до тези данни, които може да сте предоставили. Ако желаете да промените всички лични данни, които пазим за Вас, или да поискате да изтрием каквато и да било информация за Вас, която сме получили чрез използването на нашите услуги, можете да се свържете с нас по всяко време, както е посочено в "За контакти" на нашия уебсайт. При запитване ще блокираме или изтрием цялата информация, която имаме за Вас от нашата база данни. Можете да актуализирате, поправяте или изтривате информацията за профила си по всяко време от Вашата клиентска част. Моля, обърнете внимание, че макар и промените, които правите, да се отразят незабавно в активните потребителски бази данни или в рамките на приемлив период от време, можем да запазим цялата информация, която предоставяте за предотвратяване на измами, злоупотреби или други правни задължения, или когато смятаме, че имаме основателна причина за това.

 

ИЗПОЛЗВАЙКИ НАШИЯ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

Контакт с нас:

Варна, ул. Радост № 7

Е-мейл: sales@valensia96.com

Тел.: 0885322030

Работно време: Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00

Събота: 09:00 – 13:00

Неделя: Почивен ден